A fríz nyelv helyzete és a nyelvpolitika egyes területei (The Frisian language situation and language policy in some domains)

D. Gorter, [No Value] J.G. van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-42
TijdschriftUnknown Journal
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit