A fragment of a Ninth-Century Liturgical Book in the Holdings of Utrecht University Library

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-11
TijdschriftCodices Manuscripti: Zeitschrift für Handschriftenkunde
Volume82/83
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit