A fragrant neighborhood: Volatile mediated bacterial interactions in soil

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Citaten (Scopus)
281 Downloads (Pure)
Filter
Conferentie

Zoekresultaten

  • Rhizosphere4

    Kristin Bohm (Deelnemer)

    24 jun. 2015

    Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch