A France different from that of Macron? The campaign of Pierre Juquin (1988)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift35
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit