A free-choice high-fat high-sugar diet induces glucose intolerance and insulin unresponsiveness to a glucose load not explained by obesity.

S.E. La Fleur, M.C. Luijendijk, A.J. Van Rozen, A. Kalsbeek, R.A. Adan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)595-604
TijdschriftInternational Journal of Obesity
Volume35
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit