A Frisian update of reversing language shift

D. Gorter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

219 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelCan threatened Languages be saved? Reversing Language Shift, revisited: A 21st Century Perspective
Plaats van productieClevedon
UitgeverijMultilingual Matters
Pagina's215-233
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit