A gene family of HMG box factors with homology to TCF-1

J. Castrop, K. van Norren, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume611
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit