A gene network perspective on axonal regeneration.

R.E. Van Kesteren, M.R. Mason, H.D. Macgillavry, A.B. Smit, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)46
TijdschriftFrontiers in Molecular Neuroscience
Volume4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit