A general model of the relation between phenotypic selection and genetic response

P.H. Van Tienderen, G. De Jong

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-12
  TijdschriftJournal of Evolutionary Biology
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit