A generalist rodent benefits from logging regardless of deer density

Gaelle Darmon, Bert Hidding, Sonia De Bellefeuille, Jean-Pierre Tremblay, Steeve D. Cote

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)319-327
TijdschriftEcoscience
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit