A generically parameterized model of Lake eutrophication: The impact of Stoichiometric ratios and constraints on the abundance of natural phytoplankton communities (GPLake-S)

Manqi Chang* (Co-auteur), Donald L. DeAngelis, Jan H. Janse, Annette B.G. Janssen, Tineke A. Troost, Dianneke van Wijk, Wolf M. Mooij, Sven Teurlincx

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A generically parameterized model of Lake eutrophication: The impact of Stoichiometric ratios and constraints on the abundance of natural phytoplankton communities (GPLake-S)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences