A genetic epidemiologic study of candidate genes involved in the optic nerve head morphology.

A.C. Gasten, W.D. Ramdas, L. Broer, L.M. van Koolwijk, M.K. Ikram, P.T.V.M. de Jong, Y.S. Aulchenko, R.C. Wolfs, A. Hofman, F. Rivadeneira, A.G. Uitterlinden, B.A. Oostra, H.G. Lemij, C.C. Klaver, N.M. Jansonius, J.R. Vingerling, C.M. Van Duijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1485-1491
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume53
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit