A genetic linkage map of the diplosporous chromosomal region in Taraxacum officinale (common dandelion; Asteraceae)

Kitty Vijverberg, R.G.M. van der Hulst, P. Lindhout, P.J. Van Dijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  44 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A genetic linkage map of the diplosporous chromosomal region in Taraxacum officinale (common dandelion; Asteraceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences