A genetic linkage map of the diplosporous chromosomal region in Taraxacum officinale (common dandelion; Asteraceae)

Kitty Vijverberg, R.G.M. van der Hulst, P. Lindhout, P.J. Van Dijk

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A genetic linkage map of the diplosporous chromosomal region in Taraxacum officinale (common dandelion; Asteraceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences