A genome-wide library of CB4856/N2 introgression lines of Caenorhabditis elegans

Agnieszka Doroszuk, Basten Snoek, Emilie Fradin, Joost Riksen, Jan Kammenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume37
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit