A genome-wide screen for spatially restricted expression patterns identifies transcription factors that regulate glial development

H. Fu, J. Cai, H. Clevers, E. Fast, S. Gray, R. Greenberg, M.K. Jain, Q. Ma, M. Qiu, D.H. Rowitch, C. Taylor, C.D. Stiles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A genome-wide screen for spatially restricted expression patterns identifies transcription factors that regulate glial development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences