A Geographically Diverse Collection of Schizosaccharomyces pombe Isolates Shows Limited Phenotypic Variation but Extensive Karyotypic Diversity

William R A Brown, Gianni Liti, Carlos Rosa, Steve James, Ian Roberts, Vincent Robert, Neil Jolly, Wen Tang, Peter Baumann, Carter Green, Kristina Schlegel, Jonathan Young, Fabienne Hirchaud, Spencer Leek, Geraint Thomas, Anders Blomberg, Jonas Warringer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A Geographically Diverse Collection of Schizosaccharomyces pombe Isolates Shows Limited Phenotypic Variation but Extensive Karyotypic Diversity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences