A Global Comparison of Pre-Modern Institutions for Water Management

M. van Tielhof, Petra J.E.M. van Dam, Piet van Cruyningen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

97 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-340
Aantal pagina's6
TijdschriftEnvironment and History
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - aug. 2017

Citeer dit