A gloomy future for light-bellied brent geese in Tusenøyane, Svalbard, under a changing predator regime

J. Madsen (Co-auteur), J. Jaspers, J. Frikke, O.M. Gundersen, B.A. Nolet, K. Nolet, K.H.T. Schreven, C. Sonne, P.P. De Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
143 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer3393
TijdschriftPolar Research
Volume38
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit