Aad Koster, Een goeie bakker. De bedrijfsgeschiedenis van Van der Meer & Schoep Brood en banket

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11
Aantal pagina's1
TijdschriftKroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks
Nummer van het tijdschrift16
StatusGepubliceerd - dec 2017

Citeer dit