A Goudstikker van Goyen in Gdańsk: A Case Study of Nazi-Looted Art in Poland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's45
TijdschriftInternational Journal of Cultural Property
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit