A gutsy approach to stem cells and signalling: an interview with Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1053-1056
TijdschriftDisease Models & Mechanisms
Volume6
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit