A history of early modern Southeast Asia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)470-471
TijdschriftAsian Studies Review
Volume40
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit