A history of violence; Anthropology and the study of states

L. Wilson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

121 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)122-128
TijdschriftEtnofoor
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit