A holistic provenance and microwear study of pre-colonial jade objects from the Virgin Islands: Unravelling mobility networks in the wider Caribbean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer103223
TijdschriftJournal of Archaeological Science; Reports
Volume41
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit