A homage to homology: patterns of copepod evolution

G.A. Boxshall, R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)327-334
  TijdschriftActa Zoologica
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit