A homogenous frameshift mutation in LRAT causes retinitis punctata albescens.

K.W. Littink, M.M. Van Genderen, M.J. Van Schooneveld, L. Visser, F.C.C. Riemslag, J.E.E. Keunen, B. Bakker, M.N. Zonneveld, A.I. Den Hollander, F.P.M. Cremers, L.I. Van den Born

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1899-1906
TijdschriftOphthalmology
Volume119
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit