A Journey to Hell : Reconsidering the Livonian -Werewolf-

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-67
TijdschriftMagic, Ritual, and Witchcraft
Volume2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit