A la recherche des “enfans du Sr. Frederic” ou les soeurs hollandaises de Mme Saint-Aubin. Une famille de théâtre au XVIIIe siècle.

A.S. de Haas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)419-436
TijdschriftRevue d’Histoire du Théâtre
Volume64
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit