A Laboratory Study of Feeding and Assimilation in Euchlanis dilatata lucksiana

R.D. Gulati, J. Rooth, J. Ejsmont-Karabin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)289-296
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume147
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit