A laboratory study of functional response of Leptodora kindtii to some cladoceran species and copepod nauplii

R. Pichlová, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A laboratory study of functional response of Leptodora kindtii to some cladoceran species and copepod nauplii'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences