A Laboratory Study of Phosphorus and Nitrogen Excretion of Euchlanis Dilatata Lucksiana

R.D. Gulati, J. Ejsmont-Karabin, J. Rooth, K. Siewertsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)347-354
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume186
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit