A lack of consistent brain alterations in insomnia disorder: An activation likelihood estimation meta-analysis

Masoud Tahmasian, Khadijeh Noori, Fateme Samea, Mojtaba Zarei, Kai Spiegelhalder, Simon B Eickhoff, Eus van Someren, Habibolah Khazaie, Claudia R Eickhoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

354 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A lack of consistent brain alterations in insomnia disorder: An activation likelihood estimation meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences