A Land of Milk and Honey: Colonial Propaganda and the City of Amsterdam, 1656-1664

H. Looijesteijn, F.R.E. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

188 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-56
Aantal pagina's10
TijdschriftDe Halve Maen: magazine of the Dutch colonial period in America
Volume85
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit