Een late roeping

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

On Georgii Malenkov and Christianity
Vertaalde titel van de bijdrageA Late Calling
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)51-52
Aantal pagina's2
TijdschriftElsevier
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 27 feb. 1988

Citeer dit