A lateral theory of phonology: [Review of: (2004) A lateral theory of phonology: What is CVCV, and why should it be?; (2012) Direct interface and one-channel translation: A non-diacritic theory of the mor- phosyntax-phonology interface.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)658-661
TijdschriftLanguage Acquisition
Volume89
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit