A Latex Metabolite Benefits Plant Fitness under Root Herbivore Attack

Meret Huber, Janina Epping, Christian Schulze Gronover, Julia Fricke, Zohra Aziz, Théo Brillatz, Michael Swyers, Tobias G. Köllner, Heiko Vogel, Almuth Hammerbacher, Daniella Triebwasser-Freese, Christelle A. M. Robert, Koen Verhoeven, Veronica Preite, Jonathan Gershenzon, Matthias Erb

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Citaten (Scopus)
207 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dandelion plants protect their roots from the larva of the common cockchafer beetle by accumulating and releasing a sesquiterpene lactone deterrent in their exuded latex.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e1002332 EP -
TijdschriftPLoS Biology
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 05 jan. 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Latex Metabolite Benefits Plant Fitness under Root Herbivore Attack'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit