A Latex Metabolite Benefits Plant Fitness under Root Herbivore Attack

Meret Huber, Janina Epping, Christian Schulze Gronover, Julia Fricke, Zohra Aziz, Théo Brillatz, Michael Swyers, Tobias G. Köllner, Heiko Vogel, Almuth Hammerbacher, Daniella Triebwasser-Freese, Christelle A. M. Robert, Koen Verhoeven, Veronica Preite, Jonathan Gershenzon, Matthias Erb

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Citaten (Scopus)
209 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Latex Metabolite Benefits Plant Fitness under Root Herbivore Attack'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds