A learning rule that explains how rewards teach attention.

J.O. Rombouts, S.M. Bohte, J. Martinez-Trujillo, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-205
TijdschriftVisual Cognition
Volume23
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit