A Life-Course Approach to Co-Residence in the Netherlands, 1850-1940

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)285-312
TijdschriftContinuity and Change
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit