A Life Course Approach to High-skilled Migration: Lived Experiences of Indians in the Netherlands

A. Kõu, L.J.G. van Wissen, J. van Dijk, A. Bailey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

609 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Life Course Approach to High-skilled Migration: Lived Experiences of Indians in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences