A life history of a collection: Network analysis and the collections of the Meertens Instituut.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 22 mrt. 2019

Citeer dit