A life of leisure? Investigating the differential impact of retirement on leisure activity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummergbad097
Pagina's (van-tot)1775-1784
TijdschriftThe Journals of Gerontology: Series B
Volume78
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 04 jul. 2023

Citeer dit