A limnological reconnaissance and primary production of Wijde Blik - an artificially deepened Dutch lake (Abstract)

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)408-409
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume18
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit