A literary mirror; Balinese reflections on modernity and identity in the twentieth century

D. Putra

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

740 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieLeiden
UitgeverijKITLV Press
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit