A Long-Distance Chromatin Affair

Annette Denker, Wouter de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Changes in transcription factor binding sequences result in correlated changes in chromatin composition locally and at sites hundreds of kilobases away. New studies demonstrate that this concordance is mediated via spatial chromatin interactions that constitute regulatory modules of the human genome.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)942-3
Aantal pagina's2
TijdschriftCell
Volume162
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 aug. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Long-Distance Chromatin Affair'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit