A Long Noncoding RNA on the Ribosome Is Required for Lifespan Extension

Paul B Essers, Julie Nonnekens, Yvonne J Goos, Marco C Betist, Marjon D Viester, Britt Mossink, Nico Lansu, Hendrik C Korswagen, Rob Jelier, Arjan B Brenkman, Alyson W MacInnes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Long Noncoding RNA on the Ribosome Is Required for Lifespan Extension'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds