A Long Noncoding RNA on the Ribosome Is Required for Lifespan Extension

Paul B Essers, Julie Nonnekens, Yvonne J Goos, Marco C Betist, Marjon D Viester, Britt Mossink, Nico Lansu, Hendrik C Korswagen, Rob Jelier, Arjan B Brenkman, Alyson W MacInnes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Long Noncoding RNA on the Ribosome Is Required for Lifespan Extension'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds