A long-term study of the recovery of the macrozoobenthos on large defaunated plots on a tidal flat in the Wadden Sea

J.J. Beukema, E. Flach, R. Dekker, Mathieu Starink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  70 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A long-term study of the recovery of the macrozoobenthos on large defaunated plots on a tidal flat in the Wadden Sea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences