A Longitudinal Bilingual Frisian-Dutch Radio Broadcast Database Designed for Code-switching Research

E. Yilmaz, Jelske Dijkstra, H. Van de Velde, F. Kampstra, J. Algra, H. van den Heuvel, D. van Leeuwen, Sigrid Kingma, Maaike Andringa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Zoekresultaten