A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary

E. Bosma, E. Blom, E. Hoekstra, A.P. Versloot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

198 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences