A loss of mature microglial markers without immune activation in schizophrenia

Gijsje J L J Snijders, Welmoed van Zuiden, Marjolein A M Sneeboer, Amber Berdenis van Berlekom, Astrid T van der Geest, Tatiana Schnieder, Donald J M MacIntyre, Elly M Hol, René S Kahn, Lot D de Witte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Citaten (Scopus)
147 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A loss of mature microglial markers without immune activation in schizophrenia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences